رژیم و تغذیه

  • وزن کم کردن و حفظ آن

    در صورت عدم آماده سازی ذهنی فرد برای اینکه واقعاً این تغییرات را در خود به وجود آورده، دادن یک برنامه کامل رژیم و ورزش موثر نخواهد بود

    بیشتر بخوانید...
  • سبز مثل سالاد

    اگر تصمیم به کاهش وزن داشته باشید، یکی از بهترین غذاها سالاد است. این پیش غذا که گاهی به دلیل افزودن پروتئینها، چربیها، نشاسته به عنوان غذای اصلی نیز...

    بیشتر بخوانید...
UP