حرکات ورزشی برای رفع کمردرد (بخش اول)

 
 
ممکن است پزشک برای رفع کمردرد و تقویت عضلات، انجام حرکات ورزشی زیر را به شما توصیه کند. هدف از انجام این حرکات، افزایش انعطاف پذیری و تقویت عضلات پشت و کمر می باشد. با قرار دادن این حرکات در برنامه روزانه خود، قطعا شاهد بهبود دردهای ناحیه کمر و افزایش مقاومت بدن خواهید بود. این حرکات ورزشی، به گردن یا پشت شما آسیبی وارد نمی کند اما در صورت ایجاد ناراحتی یا درد عضلانی، حرکات را آهسته تر انجام داده و تعداد دفعات انجام را کاهش دهید؛ در صورت احساس درد شدید نیز انجام حرکات را متوقف کنید.

 
خم شدن به یک طرف

در ابتدا دست ها را در دو طرف بدن قرار دهید، سپس کمر خود را به یک طرف خم کنید، در این حالت شانه را به سمت پایین بیاورید و دست خود را بر روی قسمت خارجی ران قرار دهید و به مدت دو ثانیه در این وضعیت بمانید. بعد این حرکت را با دست دیگر نیز تکرار کنید.
 
 
خم شدن به پشت
در ابتدا پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و زانوها را تا حد امکان صاف نگاه دارید. دست ها را بر روی پشت کمر قرار دهید و کمر را به عقب خم کنید و به مدت چند ثانیه در این وضعیت بمانید. سپس به آرامی به وضعیت اولیه برگردید.
 
 
کشش عضلات سینه

در ابتدا بایستید و پاها را به دیوار بچسبانید، در همان وضعیت، دست ها را از هم باز کنید و کف دست ها به دیوار بچسبانید. باید بدن و پاها را صاف نگاه دارید. به مدت چند ثانیه در این وضعیت بمانید. سپس به وضعیت اولیه برگردید. مجددا این حرکت را تکرار کنید اما هر بار پاها را به مقدار بیشتری از دیوار فاصله دهید.
 
UP