ارگونومی در محیط کار (بخش اول)امروزه کاربرد رایانه در زندگی بسیار زیاد است و افراد در طول روز ساعت های زیادی را پشت رایانه خود سپری می کنند.

 مهم نیست ‏که شغل شما چیست. اگر روزانه بیش از 2 ساعت با رایانه کار می کنید، شناخت عوامل مؤثر در محیط کار با رایانه در جهت جلوگیری ‏از بروز بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها بسیار اهمیت دارد.‏


نرمش و تمرین های پیشنهادی حین کار با رایانه:‏

از مهم ترين عواملي كه مي تواند به بدن آسيب برساند، نشستن و ثابت بودن در يكجا و  به مدت طولاني است، که اغلب باعث گرفتگي ‏عضــلات گردن، پشـــت و شــانه ها مي شود.
 كاربر بايد سعي كند در هر ساعت حداقل 5 دقيقه از كامپيوتر فاصله بگيرد، به اطراف ‏قدم بزند و نرمش ها را روزانه به صورت مرتب انجام دهد‎.‎


‏1-‏ انگشتان را در هم قفل کنید و به جلو بکشید و تا 10 ثانیه نگه دارید. این حرکت را 2 بار تکرار کنید.‏

‏2-‏ ‏ انگشتان را در هم قفل کنید و در حالیکه کف دست ها را به سمت بالا می کشید بازوها را نیز به سمت بالای سر بکشید و تا ‏‏10 ثانیه در این وضعیت بمانید. 3 تا 5 بار این حرکت را تکرار کنید. ‏

‏3-‏ دست ها را تا بالای پيشاني بالا بياوريد. از طريق دست چپ خود آرنج دست راست را بگیرید، بالا تنه را به سمت چپ خم ‏کنید و به پایین بکشید بطوری که احساس کشش در زیر بغل سمت راست حس شود. ‏ 
UP