ارگونومی در محیط کار (بخش دوم)نرمش و تمرین های پیشنهادی حین کار با رایانه:‏

نشستن و ثابت بودن در یکجا برای مدت طولانی به بدن آسیب زده و باعث گرفتگی عضلات می شود.

 بهتر است در هر ساعت حداقل 5 ‏دقيقه از كامپيوتر فاصله بگيرد؛ کمی قدم بزنید و چند نرمش ساده که در زیر به آن ها اشاره می شود را انجام دهید.‏

‏1-‏ انگشتان را در هم قفل کنید و در حالیکه کف دست ها را به سمت بالا می کشید بازوها را نیز به سمت بالای سر بکشید و تا ‏‏10 ثانیه در این وضعیت بمانید. 3 – 5 بار این حرکت را تکرار کنید.‏

‏2-‏ شانه ها را بالا بکشید تا کشش در گردن و شانه ها احساس شود. 5- 10 ثانیه در این وضعیت بمانید و آهسته شانه ها را رها ‏کنید. 3- 5 بار این حرکت را تکرار کنید.‏‎ ‎

‏3-‏ گوش راست خود را به سمت شانه راست خود خم كرده و تا حد امكان گردنتان راحت باشد. كشش در طرف مقابل را حس ‏كنيد. حدود 30 ثانيه اين وضعيت را نگه داشته و سپس رها كنيد.‏


 
UP