نظارت بر ایمنی دارویی


 
می دانیم که هدف از تجویز دارو پیشگیری، کنترل و یا درمان بیماری است.  با این حال، هیچ دارویی، حتی داروی گیاهی، بدون عارضه نیست. گاهی اوقات داروها می توانند باعث آسیب شده و مانع از رسیدن  پزشك به هدف درمانی شوند. 

واحد نظارت بر ایمنی دارویی (فارماکوویژیلانس) در کمک به اطمینان از ایمنی بیمار نقش اساسی دارد.


مهم ترین جنبه نظارت بر ایمنی دارو، داشتن اطلاعات قابل اعتماد و به موقع است. بنابراین ارسال گزارش هرگونه عارضه جانبی ناخواسته یا "واکنش‌های جانبی دارو" حیاتی است.

به طورکلی خوب است هم متخصصان بهداشت و درمان و هم بیماران این موارد را گزارش کنند، حتی اگر به رابطه بین داروی تجویز شده و واکنش رخ داده شک داشته باشند.

واحد ثبت و بررسى عوارض و مشکلات دارویى گروه دارویى اکتوور با هدف حفظ ایمنى بیماران، حفظ و افزایش کیفیت محصولات و در نهایت پیشگیري از تکرار مشکلات احتمالى تشکیل شده است.


تمامی گزارش هاي ارسال شده به واحد فارماکوویژیلانس از نظر هویت گزارشگر و بيمار مبتلا به عارضه دارويي، محرمانه تلقي مي گردد.


راه های ارتباط با ما:

تماس با: 41637100-021 
           09058611856

ارسال فکس به: 41637000-021  داخلی 1299

ارسال پست الکترونیک به آدرس: pvs@actoverco.com


 
 
UP