خرید و شستشوی سبزیجات در دوران شیوع کروناخرید از فروشگاه های مواد غذایی

وقتی به فروشگاه می روید فاصله یک تا دو متری خود را با سایرین رعایت کنید.

به دهان، بینی و چشمهایتان دست نزنید.

در صورت ‏امکان دسته چرخ یا سبد خرید را با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید.

 بعد از برگشت به خانه، دست هایتان را به خوبی با آب و ‏صابون بشویید. همچنین بعد از جابجایی اقلام خریداری شده نیز مجددا دستهایتان را بشویید.‏


شستن میوه ها و سبزیجات 

میوه ها و سبزیجات بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم هستند.

 میوه ها و سبزیجات را طبق روال گذشته بشویید.

 اول دستانتان را ‏با آب و صابون بشویید. سپس، میوه ها و سبزیجات را با آب و مایع ضدعفونی ویژه میوه و سبزی بشویید؛ به خصوص اگر می ‏خواهید آن ها را خام مصرف کنید.‏

UP