سوال مسابقه آبان


کدام یک از موارد زیر از عوارض عفونت گوش محسوب نمی شود؟


 
1- کندی رشد
2- پارگی پرده صماخ
3- خواب آلودگی
4- تاخیر در صحبت کردن
پاسخ خود را تا تاریخ  25 آبان به شماره 100022140331 پیامک کنید.

 
UP