سوال مسابقه اسفند
کدام یک از بیماریهای زیر ممکن است باعث احساس خستگی شود؟
 
- کم خونی
- اختلالات تیروئید
- افسردگی
- همه موارد
 
 
 
 پاسخ خود را تا تاریخ 25 اسفند  به شماره 100022140331 پیامک کنید.
 
UP