مسابقه اسفند


کدام یک از موارد زیر از علایم اندومتریوز نیست؟


الف) سیکل های قاعدگی دردناک

ب) موهای زائد

ج) ناباروری

د) رابطه جنسی دردناک

 
‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  اسفند  به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏
 
UP