مسابقه بهمنکدام یک از عوامل زیر در از بین بردن بوی بد دهان موثر نیست؟


1. مسواک زدن

2. محدودیت مصرف سبزیجات

3. مصرف زیاد مایعات

4. درمان عفونت سینوس ها
 


پاسخ خود را تا تاریخ 25 بهمن به شماره 100022140331 پیامک کنید.


 
UP