مسابقه خرداد ماه

 
 
کدام یک از موارد زیر از علایم بیماری کبد چرب غیرالکلی نیست؟
 

الف) احساس درد  در سمت راست بالای شکم

ب) خستگی مفرط

ج) کاهش وزن بدون دلیل
 
د) بیماری در مراحل اولیه با علایم هشدار دهنده همراه است
 
 
پاسخ خود را تا تاریخ 25  خرداد  به شماره 100022140331 پیامک کنید.
 
UP