مسابقه شهریور


 
کدام یک از موارد زیر از علایم بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک نمی باشد؟

‏1.‏ رشد مو زائد

‏2.‏ قاعدگی های نامنظم

‏3.‏ افزایش وزن

‏4.‏ خواب آلودگی
 

‏ پاسخ خود را تا تاریخ 25  شهریور  به شماره 100022140331 پیامک کنید.‏


 
UP